• label1

  • label2

Sekcija ugostitelja i turističkih djelatnika

INFORMACIJA ZA UGOSTITELJE

 

 

 

Obavezna prilagodba ugostitelja do 16. kolovoza 2012., temeljem Pravilnika o minimalno tehničkim uvjetima, sukladno  članku 51. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

 

Poštovani,

obzirom na različita tumačenja na terenu i učestale upite ugostitelja sa terena, u svezi obveze usklađivanja ugostiteljskih objekata sa minimalno-tehničkim uvjetima iz „Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (NN 82/07. i 82/09.)“ temeljem članka 51. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12), u prilogu dopisa dostavljamo odgovor Ministarstva turizma vezano uz ovu temu, te detaljnije upute o samim obavezama za ugostitelje.

Sukladno odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06), ugostitelji koji na dan stupanja na snagu zakona, tj. do 28. prosinca 2006., obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“, „Barovi“ i „Catering objekti“ sukladno starom Pravilniku „Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95., 101/95., 1/96., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01., 33/01., 48/02., 21/03., 17/03., 52/04., 106/04. i 84/05.) moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama „Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekta iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (NN 82/07. i 82/09.) u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, odnosno do 16. kolovoza 2012.

Kako bi turistička sezona prošla što kvalitetnija, te kako bi prilagodili svoje objekte propisanim uvjetima, kao pomoć u nastavku izdvajamo novine koje će između ostalih biti predmet nadzora nakon 16. kolovoza 2012.   

O detaljnijim uvjetima poslovanja i prilagodbama potrebno je provjeriti Pravilnik sukladno uputama iz mišljenja Ministarstva turizma.

Objekti registrirani za „noćni rad“,  čl. 19., 20. i 21. iz Pravilnika NN 82/07. i 82 /09.

Pojedini objekti iz skupine »Barovi« i to vrste noćni bar, noćni klub i disco klub moraju imati površinu najmanje 100 m2. Ukoliko neće biti u mogućnosti zadovoljiti ovom uvjetu morati će se registrirati za neku drugu vrstu ugostiteljskog objekta. Svi objekti koji sada trenutno posluju u vidu dvojne registracije, a nemaju propisanu kvadraturu za noćni rad, morati će se registrirati kao druga vrsta ugostiteljskog objekta iz Pravilnika.

Iz Pravilnika NN 82/07. i 82/09 :

Restoran (visoki stolci) , čl. 9.

            Restoran mora imati blagovaonicu ili prostoriju za usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju  s mogućnošću korištenja visokih stolaca za malu djecu.

Označavanje ugostiteljskog objekata , čl. 37.

Na ulazu u ugostiteljski objekt mora biti vidno istaknut natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, nazivom pod kojim posluje ugostiteljski objekt i tvrtkom ugostitelja, prema rješenju nad­ležnog ureda.

Telefonski priključak, čl. 42.

Ugostiteljski objekt smješten u zgradi mora imati osiguranu telefonsku vezu.
Ugostiteljski objekt vrste restoran mora imati osiguran najmanje jedan telefonski aparat (fiksni ili mobilni) za potrebe gostiju

Zahodi, čl. 48. i 49.

Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom. Ukoliko ugostitelj sada ima tzv. čučavac isti mora biti zamijenjen viskom zahodskom školjkom.

U pretprostoriji zahoda mora biti umivaonik s tekućom top­lom i hladnom vodom.

U zahodskoj kabini mora biti: kuka za vješanje odjeće, naprava za zaključavanje ili zasunjivanje vrata, a u zahodu za žene mora biti i koš za otpatke s poklopcem i polica za odlaganje torbica.

Kuhinja, čl. 52.

Kuhinja mora imati:

  • § rashladne uređaje odgovarajućeg kapaciteta s pokazivačem temperature u kojima se omogućava odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane, koji se mogu nalaziti i u neposrednoj blizini kuhinje,
  • § pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu,
  • § vatrootpornu tkaninu za gašenje požara,
  • § koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje,
  • § kutiju za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.

 Za potrebe osoblja u kuhinji mora biti poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku.

 Prostor za pripremanje jela, čl. 53.
            Ugostiteljski objekt koji nema kuhinju, a goste uslužuje top­lim jelima, mora imati prostor za pripremanje jela, koji između ostalog mora imati i :

  • § pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu,
  • § vatrootpornu tkaninu za gašenje požara,
  • § koš za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje kod svake radne površine,
  • § kutiju za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.

 Za potrebe osoblja u prostoru za pripremanje jela mora biti poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku.

Pod u prostoru za pripremanje jela mora biti od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji lako se čisti i održava. U podu moraju biti izljevi sa sifonom i zaštitnom rešetkom.

Prostorija i priručni prostor za čuvanje hrane i pića, čl. 57.

U ugostiteljskom objektu prostorija za čuvanje hrane i pića mora biti odvojena od kuhinje ili prostora za pripremanje jela, dovoljno zračna i mora biti opremljena odgovarajućim ormarima s pretincima ili policama za smještaj hrane i pića.

Prostorija mora biti opremljena rashladnim komorama ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane (meso, riba, povrće i voće, mliječni proizvodi i dr.), odnosno pogodna za čuvanje i održavanje lako pokvarljive hrane i pića.

Točionik, čl. 58.

Ako se u točioniku pripremaju i uslužuju samo hladna jed­nostavna jela točionik mora imati radnu površinu za obradu hrane, dvodjelni sudoper za pranje posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, rashladni uređaj za hladna jela i slastice, za potrebe osoblja poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku, a ako se pripremaju i uslužuju i topla jednostavna jela točionik mora imati i termički blok i uređaj za odvođenje pare, dima i mirisa (napa) dovoljnog kapaciteta prozračivanja ili djelotvorno prirodno prozračivanje.

Jelovnik i karta pića, čl. 59.

Ugostiteljski objekti u kojima se gosti uslužuju za šankom točionika, moraju imati

istaknut jelovnik i kartu pića na šanku.
  U jelovniku se navode jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom.

Uvjeti za dostavu jela, čl. 60.

            Dostava jela iz ugostiteljskog objekta može se vršiti vlastitim dostavnim vozilima koja moraju udovoljavati propisima o higijeni hrane. Dostavu jela mogu vršiti ugostiteljski objketi koji za to propisanom vrstom imaju mogućnost.

Osoblje mora znati barem jedna strani jezik, čl. 61.                                                                                                       Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja u ugostiteljskim objektima iz skupina »Restorani« i »Barovi« mora poznavati najmanje jedan strani jezik.

Obavještavamo Vas da je člankom 51. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 138/06, 43/09 i 88/19) propisana obveza ugostitelja koji su ishodili rješenje o minimalnim uvjetima prije 16. kolovoza 2007. godine da usklade svoje poslovanje s novim Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" ("Narodne novine", br. 82/07 i 82/09) u roku 5 godina, tj. do 16. kolovoza 2012. godine.

Bitne novine uvedene spomenutim Pravilnikom su:

-          instaliranje  tople vode na svim slavinama uključujući slavine u točioniku, prostorima za pripremu hrane i pića, umivaonicima u tim prostorima te na umivaonicima u zahodima za goste i zahodima za osoblje;

-          u kuhinji (za vrste: restoran, gostionica, catering) postavljanje dvodjelnog sudopera za pranje crnog posuđa i trodjelnog za pranje bijelog posuđa ili po jednodjelno ako se pranje obavlja strojno, odvojeni manipulativni putovi crnog i bijelog posuđa;

-          vatrootporna tkanina za gašenje požara u blizini termičkog bloka;

-          pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja u prostorijama za pripremu hrane.

Budući da su to neki od propisanih minimalnih uvjeta koji mora ispunjavati ugostiteljski objekt, pozivamo Vas da iste ispunite do utvrđenog roka, jer je za ove prekršaje temeljem čl. 44. Zakona zapriječena kazna od 10.000-150.000 kn za pravne osobe te 5.000-15.000 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi, dok je za  fizičke osobe (obrtnike) kazna 5.000-15.000 kn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava korisnika