• label1

  • label2

Sekcija ugostitelja i turističkih djelatnika

Obavijest ugostiteljima

Prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti svaki ugostitelj (pravna ili fizička osoba) je dužan nakon ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu objekata koji se ne kategoriziraju:


1. Na ulazu u ugostiteljski objekt vidno istaknuti:
    a) tvrtku te vrstu i kategoriju objekta,
    b) radno vrijeme ugostiteljskog objekta sukladno propisanom radnom vremenu;
2. Pružati isključivo ugostiteljske usluge koje su predmet poslovanja sukladno odobrenju za rad;
3. Onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta koji ispunjava uvjete za rad noću (od 21.00 do 6.00 sati)
4. Istaknuti cjenik usluga i pridržavati se navedenih cijena. Cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka;
5. Utvrditi normative o utrošku namirnica i pića, pružati usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, te na zahtjev normativ predočiti gostu;
6. U ugostiteljskim objektima u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način – ispisani na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku te imati dovoljan broj jelovnika i karti pića sukladno učestalosti narudžbi;
7. Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, na računu mora biti istaknuta tvrtka ugostitelja i datum izdavanja računa;
8. Voditi knjigu žalbe na propisan način u svakom ugostiteljskom objektu. Original prigovora dati osobi koja je stavila prigovor, a kopiju dostaviti županijskoj gospodarskoj inspekciji;
9. Osvježavajuća bezalkoholna gazirana pića usluživati iz originalnih pakiranja kojima se osigurava očuvanje kvalitete proizvoda do trenutka potrošnje (u malim bočicama ili “šankomata”);
10. Voditi računa da objekt glede uređaja i opreme udovoljava minimalno-tehničkim uvjetima, tj. održavati ga u stanju u kojemu mu je odobreno obavljanje djelatnosti;
11. U pretprostorima zahoda za goste ugostitelj mora održavati red i čistoću, osigurati ispravnost i funkcionalnost opreme i uređaja, dostatnost sredstava za čišćenje, te otklanjati druge nedostatke u odnosu na uvjete propisane Pravilnikom;
12. Održavati higijenu u sanitarnom čvoru (osigurati tekući sapun, papirnate ubruse i toaletni papir, osvježivač prostora)
    - oprema zahoda: oznaka zahoda, polica ispod ogledala, posuda za otpatke, naprava za zaključavanje, kuka za vješanje odjeće, zahodska četka, polica za odlaganje torbice unutar ženskog zahoda;
13. Osigurati toplu vodu na točioniku;
14. U prostorijama u kojima borave gosti osigurati odgovarajući način grijanja do temperature od najmanje 18,5 o C;
15. Osigurati sanitarne knjižice (za vlasnika i sve zaposlene) sa uredno obavljenim zdravstvenim pregledom – svakih 6 mjeseci;
16. Vlasnik i svi zaposleni moraju imati položen ispit iz higijene namirnica (tzv. higijenski minimum) koji se polaže pri Zavodu za javno zdravstvo;
17. Osigurati radnu odjeću za zaposlene:
   - u objektima koji uslužuju samo pića i napitke – svijetla pamučna košulja i pregača,
   - u objektima u kojima se uslužuje i hrana – svijetla pamučna košulja i tamne hlače ili suknja;
18. Posjedovati u objektu uvjerenja o ispravnosti oruđa za rad izdana od ovlaštene ustanove (rok valjanosti uvjerenja 2 godine);
19. Sve zaposlene radnike prijaviti nadležnom Republičkom fondu mirovinskog osiguranja;
20. U ugostiteljskom. objektu za smještaj osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja;
21. Pisanim putem obavijestiti nadležni ured (Ministarstvo) o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom. objektu u roku od osam dana od nastale promjene;
22. Gostima mlađim od 18 godina zabranjeno je usluživanje odnosno konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom. objektu

 

U vašem je interesu da se navedenog pridržavate jer su kazne za povrede propisa vrlo visoke, a učestalo ponavljanje istih djela dovodi do privremenog ili trajnog oduzimanja odobrenja za rad.

Prijava korisnika