• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu

 

 

Osnova obveznog osiguranja                                                                      Iznos    (kn)

djelatnost obrta – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti                                                           5.030,35

djelatnost obrta – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti                                                                8.512,90

samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti                      8.512,90

samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti                           8.512,90

djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku                                                      3.095,60

Prijava korisnika