• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

obavještavamo Vas da je na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2., članka 19. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio

 PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PELAGIJSKOM KOĆOM

 

 

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 104/15, a stupio je na snagu 01.10.2015. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe, namjena i prostorno vremenska ograničenja upotrebe pelagijske povlačne mreže – koće (u daljnjem tekstu: pelagijska koća) u ribolovnom moru Republike Hrvatske.

Pojedini pojmovi u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

– »sitna plava riba« podrazumijeva sljedeće vrste: iglica (Belone belone gracilis), inćun (Engraulis encrasicolus), papalina (Sprattus sprattus), lokarda (Scomber japonicus), skuša (Scomber scombrus), srdela (Sardina pilchardus), srdela golema (Sardinella aurita) i šaruni (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus);

– »vreća« – mrežni element koji se nalazi na završnom dijelu tijela pelagijske koće, a služi za sakupljanje ulova;

– »širilice« – hidrodinamičke naprave od čvrstog materijala koje služe za omogućavanje horizontalnog otvaranja mreže u slučaju povlačenja pelagijske koće jednim plovilom.

Konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe i namjena pelagijske koće :

  1. Pelagijska koća je ribolovni alat koji se povlači u stupcu morske vode od površine do neposredno iznad morskog dna uz uporabu jednog ili dva plovila, a namijenjena je za ribolov sitne plave ribe.
  2. Pelagijska koća sastoji se od mrežnih elemenata (krila, tijelo i vreće te užadi koja povezuje mrežne elemente), sustava plovaka i tegova koji omogućava okomito otvaranje mreže i sustava za povezivanje, širenje i povlačenje.
  3. Veličina oka mrežnog tega vreće pelagijske koće ni na jednom dijelu ne smije biti manja od 20  milimetara niti veća od 24 milimetara.
  4. U obavljanju ribolova pelagijskom koćom nije dozvoljena upotreba zaštitnog pokrova (košulje) za vreću.
  5. U obavljanju ribolova pelagijskom koćom jednim plovilom dozvoljena je upotreba širilica.
  6. U obavljanju ribolova pelagijskom koćom dozvoljena je upotreba jednog pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov.
  7. Svaka širilica pelagijske koće mora biti neizbrisivo označena oznakom ribarskog plovila kojim se obavlja ribolov.

Prostorno-vremenska ograničenja upotrebe pelagijske koće

Ribolov pelagijskom koćom zabranjen je:

1. u unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske,

2. unutar pojasa od tri (3) nautičke milje od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu i

3. oko hridi Jabuka unutar akvatorija od 12 morskih milja od subote 00.00 h do nedjelje 24.00 h.

Ribolov pelagijskom koćom zabranjen je od 1. prosinca do 14. prosinca i od 24. prosinca do 14. siječnja.

 

 

Prijava korisnika