• label1

 • label2

Obavijesti UO Pag

Novi način podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2014.

 

Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju i novog Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od 1.siječnja 2014. za poslodavce, odnosno druge obveznike podnošenja prijave, uvode se dvije bitne novine:

 • od 1. siječnja 2014. rok za podnošenje prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata
 • obveznici s više od 3 osiguranika, dužni su prijave podnositi elektroničkim putem.
  Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaje prijava, utvrđen je prijelazni rok od tri mjeseca u kojem će se prijave moći predavati i u papirnatom obliku na šalterima Zavoda, dok rok predaje prijava od 24 sata nema prijelazni period i bez iznimke se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

  E-prijave su web aplikacija koja korisnicima omogućava prijave/odjave na mirovinsko osiguranje, prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa kao i promjenama podataka obveznika doprinosa.

  elektroničko poslovanje e- prijave

  Dodatne informacije vezane uz uslugu e-prijave možete dobiti preko infotelefona Zavoda 0800 45 95 ili 01 45 95 011., radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

Prijava korisnika