• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

 

Primjer potvrde o zaposlenju (člk. 124. st. 2. Zakona o radu):

 

Poslodavac

______________

U __________, _____________ god.

Broj: ______________

Na temelju čl. 124. st. 2. Zakona o radu   (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

poslodavac izdaje sljedeću

 

POTVRDU

 

o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa

 

1. Radnik __________________, bio je u radnom odnosu kod Poslodavca u vremenu od

________________ do _______________, s kojim danom mu je prestao radni odnos.

2. Za vrijeme rada kod poslodavca Radnik je obavljao poslove:

- ____________________ u vremenu od _________ do __________ god.

- ____________________ u vremenu od _________ do __________ god.

- ____________________ u vremenu od _________ do __________ god.

- ____________________ u vremenu od _________ do __________ god.

Poslodavac

____________________________

Prijava korisnika