• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

HIGIJENSKI MINIMUM

 

 

 Udruženje obrtnika Pag u suradnji s ZZJZ iz Zadra organizira polaganje  osnovnog i proširenog tečaja " HIGIJENSKI MINIMUM " početkom mjeseca lipnja 2013. godine

Molimo zainteresirane obrtnike  da se najkasnije do 25. svibnja 2013. g. jave u Udruženje radi preuzimanja Prijavnice za tečaj higijenskog minimuma.                                                                                                                                                              (Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07) i Pravilnikom o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (Narodne novine br. 23/94) propisana je obveza polaganja tečaja za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni.  Obveznici su sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji i prometu namirnica dolaze u neposredan dodir s namirnicama, kao i osobe koje samostalno osobnim radom sudjeluju u proizvodnji i prometu namirnica.

Tečajevi se održavaju po osnovnom i proširenom programu, s tim da obveznici pohađaju tečaj po osnovnom programu prije početka rada, a po proširenom programu tijekom obavljanja određenih poslova odnosno djelatnosti s namirnicama. Pohađanje tečaja po proširenom programu dužno je osigurati poduzeće ili druga pravna odnosno fizička osoba, na način da svake četvrte godine od posljednje provjere znanja upućuje djelatnike na tečajeve po proširenom programu, u svrhu unapređenja sanitarno-higijenskih uvjeta rada u proizvodnji i prometu namirnica.   Osobe koje su završile odgovarajuću školu trgovačkog ili ugostiteljskog usmjerenja, upućuju se na pohađanje tečaja po proširenom programu po proteku dvije godine nakon završene škole.)

Cijena osnovnog tečaja je 300 kn + PDV
Cijena tečaja po proširenom programu je 350 kn + PDV.

Prijava korisnika