• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

Primjerak internog akta o blagajničkom maksimumu

Sukladno čl. 29., st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12.), obrt „Velebit“ zastupan  po vlasniku obrta Branku B. donosi

                                        ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

 Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za obrt „Velebit“  u cjelini u svoti od 10.000,00 kn odnosno po pojedinim blagajnama kako slijedi:

- Glavna blagajna u svoti od 3.000,00 kn,

- Blagajna prodavaonice br. 1 u svoti od 4.000,00 kn i

- Blagajna prodavaonice br. 2 u svoti od 3.000,00 kn.

Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik svake pojedine blagajne) da svotu iznad blagajničkog maksimuma koja je utvrđena na kraju radnog dana položi na račun obrta najkasnije slijedeći radni dan.

Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2013. do opoziva (donošenja nove odluke).

 

                                                                                                Obrtnik:
                                                                                                    B. B.

Prijava korisnika