• label1

  • label2

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora                                                          objavljen u Narodnim novinama br. 125/2011, a stupa na snagu 15. studeni 2011.g.

Opširnije:Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Registracija objekata

Uputa za postupak evidencije subjekata koji obavljaju djelatnost s hranom

Svi subjekti koju posluju s hranom ne životinjskog podrijetla i/ili su prema Zakonu o hrani u nadležnosti sanitarne inspekcije dužni su provesti evidenciju svih svojih objekata sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08). Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdaje Rješenje o evidenciji objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i Izvod iz evidencije objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i po potrebi na zahtjev.

Opširnije:REGISTRACIJA OBJEKTA

Udruženje obrtnika Pag  i Crveni križ Zadar organiziraju tečaj

PRUŽANJE PRVE POMOĆI NA RADNOM MJESTU

Opširnije:Tečaj za pružanje prve pomoći

Više članaka ...

  1. Visa obrtnička kartica
  2. OBJAVA ZA MEDIJE
  3. Poduzetnici i banke – Zajedno na putu do uspjeha!
  4. Program 14. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije
  5. Obavjest za dokvalifikacije u prekvalifikacije u obrtništvu
  6. Službene stranice Udruženja obrtnika Grada Paga
  7. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore
  8. OBAVIJEST OBRTNICIMA

Prijava korisnika