• label1

  • label2

Usporedba obrta i trgovačkog društva

OPIS

Obrt

Trgovačko društvo

Temeljni kapital

Nema

  20.000,00 kuna za d.o.o.
 200.000,00 kuna za d.d.

Troškovi osnivanja

cca 500,00 kuna

cca 6.000,00 kuna

Vrijeme potrebno za otvaranje/osnivanje

Obično od 1 do 3 dana, a maksimalno 15 dana

40 dana

Mjesto registracije

Nadležni ured državne uprave u županiji ili Gradu Zagrebu

Trgovački sud

Odgovornost

Imovinom obrta

Visinom temeljnog kapitala

Knjigovodstvo

Jednostavno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o dohotku

Dvojno knjigovodstvo po Zakonu o računovodstvu

Članstvo u Komori

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora

Djelatnosti

Sve dopuštene gospodarske djelatnosti

Sve dopuštene gospodarske djelatnosti

Porezne stope

progresivna 15%, 25%, 35%, 45% (ovisno o visini dohotka)

20%

Zaposleni

Nema ograničenja

Nema ograničenja

Plaćanje poreza na dodanu vrijednost

 

Izdani račun

Sudjelovanje u radu članova obitelji (bez ugovora o radu)

da

ne

 

Mogućnost privremene obustave rada do 1 godine

da

ne

Prijava korisnika