• label1

  • label2

Otvaranje obrta stranih osoba

Strani državljani mogu u Republici Hrvatskoj obavljati obrt pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske i pri tome moraju ispunjavati iste uvjete za otvaranje obrta - kako opće, tako i posebne, za obavljanje vezanih obrta.

Dodatni uvjet postavljen je Zakonom o strancima (NN 79/07 i 36/09) koji propisuje potrebu pribavljanja poslovne dozvole, a koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Postupak registracije obrta stranca odvija na slijedeći način:

          1. registracija obrta bez datuma početka obavljanja djelatnosti

          2. pribavljanje poslovne dozvole

          3. prijava datuma početka obavljanja djelatnosti u obrtu

Poslovna dozvola je istovremeno odobrenje boravka na području Republike Hrvatske

 

OBRTNI REGISTAR - Obrasci koji se popunjavaju (ovisno o vrsti prijave):

          1. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR
          2. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
          3. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR

Prijava korisnika