• label1

  • label2

Kako otvoriti obrt?

Preporuka je da nakon donošenja odluke o pokretanju registracije obrta najprije proučite neke osnovne odrednice vezano uz predmetnu tematiku (općenito o obrtu, gdje registrirati, pravna regulativa,...)

1. KORAK – Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave/Ured Grada Zagreba
(nadležno registarsko tijelo - prema sjedištu obrta)

- upitati za detaljnije informacije

- prikupiti potrebnu dokumentaciju:

a) preslika osobne iskaznice

b) preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice
ako imaju trajno nastanjenje u RH

c) dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima,
ako je to propisano Zakonom

d) dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta
potreban prostor

e) za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili
ispitu o stručnoj osposobljenosti
-  ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne
osposobljenosti, položenog majstorskog ispita ili školske spreme, može
obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja
udovoljava tom uvjetu

- ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave
ili preuzeti s interneta (na poveznici OBRASCI)

- izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
(žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave)

2. KORAK

- preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave

- izraditi pečat

- otvoriti konačan račun u poslovnoj banci

3. KORAK – HZMO, HZZO

- prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

- prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK – Porezna uprava

- prijava u poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema
sjedištu obrta) radi upisa u registar poreznih obveznika

PREUZMI HITRO.HR NAPUTAK

Prijava korisnika